Klub zaměstnavatelů

Chatbot Employers Club

3 777 dotazování o oblíbených zaměstnavatelích ČR zvládla za 3 měsíce naše chatbotka Josefina, digitální kopie ambasadorky soutěže.

Více..

 • Problém

  Klub zaměstnavatelů pořádá každoročně anketu mezi studenty, ze které vzejde prestižní žebříček nejžádanějších zaměstnavatelů v ČR u studentů a absolventů. Účastníci ankety v minulých letech vyplňovali komplexní dotazníky postavené na platformě Google Forms. Stávalo se, že mnoho účastníků ankety kvůli složitosti dotazníkového šetření formulář nevyplnilo, případně z něho odešlo v průběhu vyplňování. Klient tedy hledal řešení, které mělo zajistit, aby se ankety zúčastnilo co nejvíce mladých lidí a hlavně aby vzrostl počet lidí, kteří průzkum dokončí. Dále bylo problémem vyhodnocování vyplněných dotazníků v minulých letech, kde přečtení a manuální přepsání dat zabralo organizátorům každý rok stovky hodin času.

 • Naše řešení

  Společně s klientem jsme vytvořili chatbotku Josefínu, kopii skutečné Josefíny studující na Karlově Univerzitě. Ta měla za úkol u studentů a absolventů během 5 minut prostřednictvím Facebook Messengeru, na kterém fungovala, zjistit co nejvíc o představě dokonalého zaměstnavatele a zapojit je do soutěže Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty. Na propagaci soutěže jsme připravili Facebook a Instagram kampaň, ze které jsme 50% návštěvníků odvedli do chatbota a 50% návštěvníků do původního dotazníku Google Forms, abychom mohli pro klienta porovnat efektivitu těchto dvou kanálů. Zároveň jsme připravili ekosystém, ve kterém se sesbíraná data automaticky vyhodnocovala a anketa tak nevyžadovala žádnou další manuální práci.

3 měsíce

0
dokončených dotazování
0
%
o tolik byl chatbot úspěšnější než dotazník
0
ušetřených pracovních dní při vyhodnocování

Kde jsme nyní

Jasně jsme prokázali, že nahrazení nudného formuláře nebo tabulky chatbotem je ta správná cesta. Chatbot více motivuje lidi k vyplnění a zároveň je schopen získaná data ihned vyhodnotit. Odpadá tím pádem nudná a nejvíce frustrující část jakéhokoli plošného dotazování.

Zde jsou další místa, kde by chatbot mohl nahradit dotazník:

 •  360 Degree Feedback (měření spokojenosti zaměstnanců jednou ročně).
 • Instant feedback (měření spokojenosti zaměstnanců několikrát měsíčně).
 • Vytváření firemní vize a kompletace firemních hodnot všemi zaměstnanci.
 • Feedback na proběhlé HR eventy.
 • Vstupní dotazníky při příchodu nového zaměstnance.
 • Žádost o benefity.
 • Přihlašování se na interní eventy, hackathony a konference.
 • Dotazníková šetření na dílčí HR agendu.

Řekli o nás

„Automatizace opakujících se činností v komunikaci s uchazeči v souladu s EVP (Employer Value Proposition) je hlavním tématem HR pro roky 2018/2019. Firmy, které na to nebudou reagovat, budou ztrácet své zaměstnance, protože nebudou mít dostatek času se jim věnovat z důvodu náboru nových a nových lidí. Jsem rád, že jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet chatbota v praxi a díky chatbotce Josefíně jsme získali nejvíce hlasujících za 25 let historie soutěže Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty.“

Pavel Hulák, Founder and Director @ Employers Club

O Klubu zaměstnavatelů

Klub zaměstnavatelů o.p.s. pomáhá zlepšovat kvalitu řízení lidských zdrojů, podílí se aktivně na rozvoji vzdělávání na všech úrovních, podporuje vznik kvalifikovaných pracovních míst a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami. Kromě ocenění ZAMĚSTNAVATEL ROKU Klub organizuje také hodnocení ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI na regionální i celostátní úrovni.

Poznali jste se v tomto příběhu?